เริมที่ปาก ติดต่อกันได้หากไม่ระวัง !!

เริมที่ปาก ติดต่อกันได้หากไม่ระวัง !!

เริมที่ปาก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ (Herpes Simplex Virus) ส่งผลให้เกิดตุ่มน้ำขนาดเล็กบริเวณปาก หรือรอบ ๆ ริมฝีปาก ในลักษณะกระจุกตัวกัน บางรายอาจเกิดภายในช่องปากร่วมด้วย และมักส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด สามารถแพร่เข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อ แม้กระทั่งการดื่มน้ำแก้วเดียวกันก็มีโอกาสติดต่อกันได้หากไม่ระวัง !! อาการเริมที่ปาก อาการของเริมที่ปาก เมื่อได้รับเชื้อไวรัสจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ จะรู้สึกแสบร้อน มีรอยแดง และคันบริเวณที่ติดเชื้อก่อนจะมีแผล หลังจากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสเป็นกลุ่มบริเวณ ปาก รอบปาก ในช่องปาก อาจมีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมน้ำเหลืองบวมร่วมด้วย แต่แผลเหล่านี้จะตกสะเก็ด และหายไปได้เองได้ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ เริมที่ปากติดต่อกันได้อย่างไร ? เริมที่ปาก สามารถติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำลาย สารคัดหลั่ง อสุจิ น้ำเหลือง เยื่อบุปาก บาดแผลบนผิวหนัง การจูบ การทำออรัลเซ็กส์ การใช้ของส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกน ช้อนส้อม ผ้าเช็ดตัว เครื่องสำอาง…