“มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม มิติใหม่ของความร่วมมือในชุมชนสุขภาพดิจิทัล”

“มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม มิติใหม่ของความร่วมมือในชุมชนสุขภาพดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานของสุขภาพดิจิทัลภายในชุมชน โดยได้ทำการลงนามในสัญญาในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ณ สแตรนเจอร์ บาร์ ซอยสีลม 4, กรุงเทพมหานคร