ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

การติดเชื้อเอชไอวีนับว่าเป็นปัญหาระดับโลกที่หน่วยงานระดับสากล ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบวิธีการรักษาให้หายขาดได้ 100% แต่การพัฒนาที่ก้าวล้ำมากที่สุดในตอนนี้ คือการรักษาผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้อย่างปกติ และที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนาชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ( HIV Self Test) ซึ่งมีส่วนช่วยในการตรวจคัดกรองเอชไอวีเบื้องต้นได้ง่ายดาย อีกทั้งยังเข้าถึงผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในระดับครัวเรือนอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองคืออะไร?

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ( HIV Self Test) คือ ชุดเครื่องมือที่ทางการแพทย์ที่ได้ออกแบบมาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทราบผลเลือดได้สามารถตรวจด้วยตัวเองอย่างสะดวกรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี แต่ไม่ต้องการหรือไม่สะดวกในการเข้ารับการตรวจคัดกรองยังสถานพยาบาล เนื่องจากต้องการความเป็นส่วนตัวมากกว่า ซึ่งชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากลอย่างถูกต้อง

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองดีไหม น่าเชื่อถือหรือไม่? 

ข้อสงสัยนี้ถือว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากไม่มั่นใจว่าการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนั้น จะมีความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพแม่นยำเช่นเดียวกับการตรวจภายในสถานพยาบาลหรือไม่ ประกอบกับสามารถพบเห็นการขายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตมากมาย ซึ่งง่ายและราคาค่อนข้างถูกจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความน่าเชื่อถือของชุดตรวจจะดีหรือไม่อย่างไร โดยจากการประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2562 ได้ปลดล็อกชุดตรวจเอชไอวีให้จำหน่ายได้อย่างถูกต้องในประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด หากผู้ที่ต้องการใช้งานชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองเลือกซื้อผ่านแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานย่อมส่งผลให้ได้รับชุดตรวจที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคือคุณสามารถหาซื้อได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางไปตรวจให้เสียเวลา ไม่ต้องเสียความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลให้ลำบากใจอีกต่อไป ทั้งนี้ยังได้รับผลการตรวจที่แม่นยำเทียบเท่าการตรวจในสถานพยาบาลอีกด้วย

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองแตกต่างจากการตรวจที่สถานพยาบาลอย่างไร?

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีความแตกต่างจากการตรวจในสถานพยาบาล ในเรื่องของ การสอบถามประวัติ อาการ และความเสี่ยงที่ได้รับที่คาดว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความเสี่ยงจากระยะเวลา รวมถึงอาการเบื้องต้นที่อาจแสดงให้เห็นได้ ซึ่งในจุดนี้เองผู้ที่มีความเสี่ยงจะได้รับคำแนะนำและสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยตรง ส่งผลต่อการรับมือและความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนั้นผู้ตรวจอาจไม่มีความเข้าใจเพียงพอต่อระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจ รวมถึงการรับมือติดตามผลการตรวจอย่างสม่ำเสมอ อาจทำให้ชะล่าใจต่อผลตรวจและนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าไม่พบเชื้อทั้งที่ตนติดเชื้อเอชไอวีในร่างกาย จนร่างกายแสดงอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ในภายหลัง

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

ข้อดีของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

 • สามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้อย่างรวดเร็ว
 • มีความแม่นยำและประสิทธิภาพเทียบเท่าการตรวจคัดกรองในสถานพยาบาล
 • ประหยัดเวลาในการตรวจ
 • ลดภาระในการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • เพิ่มโอกาสในการทราบผลที่เร็วขึ้น ทำให้รักษาได้อย่างทันท่วงที
 • มีความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ต้องแสดงข้อมูลส่วนตัวก่อนการตรวจ

ข้อเสียของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

 • ผู้ตรวจจะต้องทราบระยะความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อการตรวจที่แม่นยำ
 • ผู้ตรวจจะไม่ได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
 • ผู้ตรวจจะต้องทำความเข้าใจวิธีการใช้งานและการอ่านค่าอย่างละเอียดด้วยตนเอง
 • ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการตรวจ
 • การรับมือทางจิตใจในกรณีทราบผลว่าติดเชื้อเอชไอวีอาจน้อยกว่าตรวจกับแพทย์โดยตรง
 • ผลตรวจเพียง 1 ครั้งไม่สามารถยืนยันผลได้ 100% อาจเกิดความเข้าใจผิด นำไปสู่การแพร่เชื้อและเกิดโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้

การตรวจเอชไอวีมีข้อดีที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเล็งเห็นว่าตนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรือต้องการทราบสถานะเลือดเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้หากต้องการทราบสถานะเลือดโดยที่ไม่ต้องการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล การเลือกใช้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การตรวจเอชไอวีไม่ว่าจะรูปแบบใด ย่อมมีผลดี

บทความอื่นๆ : มารู้จักเอดส์ กับระยะของการติดเชื้อ และผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสังเกตตนเองอย่างไร

จองตรวจเอชไอวี ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย : Love2test

Similar Posts