MoU

“มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม มิติใหม่ของความร่วมมือในชุมชนสุขภาพดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานของสุขภาพดิจิทัลภายในชุมชน โดยได้ทำการลงนามในสัญญาในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ณ สแตรนเจอร์ บาร์ ซอยสีลม 4, กรุงเทพมหานคร

ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นการเพิ่มการเข้าถึงบริการและข้อมูลสุขภาพสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรหลักอื่น ๆ ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล Love2Test.org และ testBKK.org ทั้งสองฝ่ายมีการเซ็นสัญญาในงานแสดงแสงสีและความสวยงามของชุมชนสีลมซอย 4

โดยเริ่มต้นด้วยการแสดงโชว์แดร็กที่สุดอลังการโดย คุณศรีมาลา จาก Drag Race Thailand และต่อมาเป็นการพูดถึงในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชน LGBTQI+ และ ประชากรกลุ่มหลัก ผ่านข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน จากผู้ร่วมสนทนาทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อรัก, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet ประเทศไทย และ APCOM

ศรีมาลา

โดยมีผู้เชิญบันทึกความเข้าใจจากเวทีมิสเตอร์เกย์เวิลด์ไทย และ ผู้อำนวยการของทั้งสองมูลนิธิมาร่วมทำการลงนามในบันทึกนี้ มูลนิธิแอ็พคอมและมูลนิธิเพื่อรักและร่วมถ่ายภาพหมู่กับแขกที่เข้าร่วมงานมากกว่า 10 องค์กรและที่มีการแสดงโชว์ปิดงานที่ดีและน่าประทับใจ

มูลนิธิเพื่อรัก

“นวัตกรรมและชุมชนเป็นพลังงานที่เสมือนกัน เมื่อเราร่วมมือกัน จะช่วยสร้างอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน” เพิ่มเติมโดย ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก

“การก้าวไปด้วยชุมชนซึ่งเป็นผู้นำ ได้รับการยอมรับและดำเนินการโดยชุมชนเอง การร่วมมือเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิเพื่อรักเป็นที่ยอมรับว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชนจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ ป้องกันสิทธิ และ ตอบสนองความต้องการของทั้งหมดในชุมชน” กล่าวโดย มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา, ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม

ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการยืนยันความร่วมมือ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการรวมกันของมูลนิธิแอ็พคอมและมูลนิธิเพื่อรัก ที่จะเดินหน้าในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งแรงและยั่งยืน