U=U&ME แคมเปญใหม่เพื่อหยุดตีตราผู้ติดเชื้อ!
|

U=U&ME แคมเปญใหม่เพื่อหยุดตีตราผู้ติดเชื้อ!

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ได้มีการจัดถ่ายภาพที่ Crimson Studio ในกรุงเทพฯ สำหรับแคมเปญที่ชื่อว่า “U=U&ME” ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิ Love Foundation Thailand แคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับเอชไอวี โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และการต่อต้านการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ซิฟิลิส รู้เร็ว รักษาได้
|

ซิฟิลิส รู้เร็ว รักษาได้

ซิฟิลิส ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพทั่วโลก โรคนี้เกิดขึ้นจากแบคทีเรียที่ชื่อ Treponema pallidum ถึงแม้จะมีการพัฒนาทางการแพทย์และแนวทางด้านสุขภาพสาธารณะ แต่โรคซิฟิลิสยังคงเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากลักษณะที่หลากหลายของโรค ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงและการแพร่กระจายต่อไป

“มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม มิติใหม่ของความร่วมมือในชุมชนสุขภาพดิจิทัล”

“มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม มิติใหม่ของความร่วมมือในชุมชนสุขภาพดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – มูลนิธิเพื่อรัก และ มูลนิธแอ็พคอม ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานของสุขภาพดิจิทัลภายในชุมชน โดยได้ทำการลงนามในสัญญาในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ณ สแตรนเจอร์ บาร์ ซอยสีลม 4, กรุงเทพมหานคร

PEP ยาเป็ปกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มทาน
| |

PEP ยาเป็ปกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มทาน

ในด้านของสุขภาพ ความรู้ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียว แต่มักเป็นสิ่งที่เราจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในโลกนี้มีสิ่งที่สำคัญแต่มักถูกมองข้ามไปเช่น PEP คือสิ่งที่มาพร้อมกับการป้องกันในปัญหาสุขภาพระดับโลกที่สำคัญนั่นคือเอชไอวี เป็ป ยังคงเป็นสิ่งที่จะสามารถต่อสู้กับเอชไอวีได้โดยให้การช่วยเหลือสำหรับบุคคลที่อาจได้รับการสัมผัสกับเชื้อไวรัส เป็ป เป็นวิธีการดูแลสุขภาพในช่วงเวลาหลังจากสัมผัสเชื้อเอชไอวีหรือหลังเกิดความเสี่ยง